Onze Themagroepen

Inmiddels hebben er drie informatiebijeenkomsten plaats gevonden. Het verslag vind je hier. 
Tijdens deze bijeenkomst kwamen een aantal vraagstukken boven tafel. Onderstaand vind je deze vraagstukken, de geplande activiteiten en de trekkers.
Andere vragen of onderwerpen kunt u hier indienen. Wil je informatie delen met de themagroep over het vraagstuk, dan kun je deze als upload toevoegen voor de werkgroepen.

De themagroepen ontwikkelen zich door in de werkgroepen onder de gebiedsaanpak GEUS. Binnenkort wordt de informatie op deze pagina daarop aangepast.

Puzzelen met ruimte en de rol van voormalig agrarische locaties

Verkenning van hoe geschoven kan worden met ruimte naar aanleiding van vrijgekomen voormalig agrarische percelen. Specifiek richt deze groep zich op de casus in Uddel en de opgekochte percelen aan het Uddelerveen.  Uddel Onderneemt is bezig met een plan te maken waar de locatie voor gebruikt zou kunnen worden. De ideeën hiervoor kunnen in de toekomst ook gebruikt worden voor andere agrarische locaties die wellicht stoppen of opgekocht worden door provincie. Uddel Onderneemt komt graag in contact met mensen die hierover ideeën hebben en mee willen denken.

Garderen - 2KI-EK
De volgende generatie; wonen, werken, opvolging in landbouw

Tijdens één van de Living Lab bijeenkomsten gaven een aantal jongeren aan zich zorgen te maken over de ontwikkelingen binnen de enclave voor jongeren.  Zo is het lastig om als starter een huis te kopen. Vestigen zich steeds meer bedrijven en jonge starters met hun bedrijf buiten de enclave. Wordt er steeds minder georganiseerd voor jongeren in de enclave en is bedrijfsopvolging voor jongeren een thema dat speelt.   Binnen deze themagroep denken deelnemers mee over creatieve oplossingen en kansen en wat daarvoor nodig zou zijn. Dit kan leiden tot concrete vervolgacties die vanuit het Living Lab georganiseerd worden.  Herken jij dit en wil je hierin meedenken? Meld je dan aan via het contactformulier.

Boerderij
Maatregelen in het bodem- en watersysteem voor klimaatadaptatie, landbouw en natuur

Deze werkgroep houdt zich bezig met vraagstukken als; hoe houden we een goede balans tussen het gebruik van gebied, agrarisch en duurzaam voortbestaan en andere functies. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het water vasthouden, maar ook goed kunnen afvoeren wanneer nodig? Concreet verkend deze groep wat de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw in de enclave zijn. Hiervoor wordt in september een informatieve bijeenkomst georganiseerd. 

Wateradoptatie
Recreatieontwikkeling: een combinatie van cultuur, natuur en een nieuw verdienmodel

Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor een omgeving die klimaatbestendig is en waar natuur en economie elkaar versterken. Waar een goede wisselwerking is tussen recreëren en het behouden van de natuur. Hoe kunnen we met elkaar het verhaal van de enclave beleefbaar maken voor eigen inwoners en bezoekers? In deze themagroep verkennen deelnemers de mogelijkheid om een eigen streekproductlijn op te zetten in samenwerking met de recreatiesector.

Thema recreatie

Want samen kom je verder!

280