Verslag en presentaties Kennissessie Water van 21 november

Living Lab GEUS organiseerde op 21 november jl. een kennissessie Watersysteem en Waterkwaliteit. Een kleine 50 geïnteresseerden waren naar Dorpshuis Blanke Schot in Uddel gekomen om een objectief beeld gepresenteerd te krijgen van het watersysteem en de waterkwaliteit in het gebied GEUS. Er waren presentaties van achtereenvolgens Wiebe Harder (Aequator), Anita Buschgens (Waterschap Vallei en Veluwe), Suzanne van den Bos (Provincie Gelderland) en Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe).

 

Een impressie van de avond kun je hier downloaden.

De presentatie van Wiebe Harder kun je hier downloaden.

De presentatie van Anita Buschgens kun je hier downloaden.

De presentatie van Suzanne van den Bos kun je hier downloaden.

De presentatie van Maarten Veldhuis kun je hier downloaden.

289