Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land en zeker ook voor GEUS. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de ministerraad besloten, op voorstel van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerden 25 november jl. de Tweede Kamer over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening.

 

Lees de brief: Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

289