Nieuwspagina

Op deze nieuwspagina vind u onder andere persberichten, uitnodigingen en verslagen van bijeenkomsten van het Living Lab.

radio-kootwijk-kleiner.jpg
Minister Van der Wal in gesprek over GEUS
Sfeerbeeld_01 (Groot).jpg
Doelstellingen voor 2023
Agrarisch bedrijf
Kamerbrief Toekomst Landbouw
Landelijk gebied
Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos
Fietser en heide
Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied
Water en landbouw
Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes
Sessie 21 november
Verslag en presentaties Kennissessie Water van 21 november
Stikstofsessie
Verslag en presentatie Kennissessie Stikstof van 20 september
Heide en ondergaande zon
Living Lab GEUS organiseert kennissessie stikstof
IMG-20220615-WA0017.jpg
Succesvolle derde bijeenkomst op 13 juni 2022
289