Wat is een Living Lab?

Het Living Lab is ontstaan, omdat we in de toekomst voor een aantal uitdagende vraagstukken staan. Hierbij kun je denken aan de natuur- en stikstofmaatregelen, transitie in de landbouw, economie, behoefte aan nieuwe woningen, klimaatverandering, duurzame energie en toeristische ontwikkelingen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die impact hebben op hoe het gebied eruit gaat zien en heeft dus invloed op het wonen, werken en recreëren in het gebied. In het Living Lab gaan we met elkaar aan de slag om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Een vorm waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken en aan oplossingen te werken voor een leefbaar en vitale Veluwse Enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld in de toekomst.

286