Voor wie is het Living Lab?

Aan het Living Lab kan iedereen deelnemen die aan de slag wil gaan over oplossingen voor huidige of toekomstige vraagstukken in de Veluwse enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld. En met iedereen bedoelen we ook echt iedereen: inwoners, ondernemers, kennisinstellingen, overheid, van jong tot oud. Heb je een vraagstuk meld dit dan bij het Living Lab. Wil je meedenken met al bestaande vraagstukken, laat het ons weten. Want dat is wat het Living Lab doet. Mensen met elkaar verbinden om op die manier van elkaar te leren en met elkaar tot oplossingen te komen. Want samen leer je van elkaar. Want samen kom je verder. Zo bundelen we de aanwezige kennis, ervaringen, innovatiekracht en het ondernemersschap van het gebied. 

283