Ontstaan Living Lab

In de Noord Veluwe komen tal van maatschappelijke opgaven samen. Vanwege haar ligging is er veel aandacht voor de stikstofopgave, landbouwtransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel. Ook de woningbouwopgave vraagt ruimte in het gebied. De opgaven hangen in veel gevallen met elkaar samen en tegelijkertijd is de aanpak verdeeld over diverse strategieën, programma’s en agenda’s.

De gezamenlijke overheden hebben om deze reden het initiatief genomen voor een living lab aanpak in de enclave met daarin Uddel, Elspeet, Speuld en Garderen. Om zo de opgaven en lopende trajecten bij elkaar te brengen. Door aan de slag te gaan met onderzoeken, innovaties, samenwerking en maatschappelijk dialoog leren we wat nodig is voor een effectieve gebiedsgerichte aanpak anno 2022. Hierbij is de kennis en initiatieven van de inwoners en ondernemers uit het gebied van groot belang. Samenwerking tussen overheden, inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties staat daarom in het living lab centraal.

226