Agenda

nov

Living Lab GEUS organiseert kennissessie Watersysteem en waterkwaliteit
Een goed watersysteem en een goede waterkwaliteit zijn niet vanzelfsprekend in de enclave Garderen- Elspeet-Uddel-Speuld. Vroeger niet. Nu niet. En in de toekomst ook niet. Daarom organiseren we op maandag 21 november een informatieve kennissessie over dit onderwerp in Dorpshuis Blanke Schot in Uddel. Het doel van deze avond is een objectief beeld te schetsen van het watersysteem en de waterkwaliteit in het gebied GEUS. Net als bij eerdere kennissessies is er volop ruimte voor vraag én antwoord.

Vooruitkijken naar de toekomst
In de enclave Garderen-Elspeet-Uddel-Speuld speelt water een grote rol. Logisch, want het gebied ligt in een kom waar het water afloopt naar de Hierdense en Staverdense beek. Door de eeuwen heen hebben de bewoners van GEUS het gebied geschikt gemaakt om te wonen, te werken en te bewerken. Hiervoor zijn natte gronden ontgonnen en is een ontwateringssysteem aangelegd waar we ook nu nog de vruchten van plukken.

Maar hoe zorgen we ervoor dat het watersysteem en de waterkwaliteit ook in de toekomst aan onze wensen en eisen voldoen?

Programma
19.30: Inloop met koffie/thee
20.00 - 20.25: Inleiding door Wiebe Harder (Aequator) - Watersysteem GEUS, ontstaan, werking en huidige inrichting
20.25 - 20.50: Anita Buschgens (Waterschap Vallei en Veluwe) - Waterkwaliteit oppervlaktewater: gegevens, ontwikkelingen en huidige situatie
20.50 - 21.10: Pauze
21:10 - 21.35: Suzanne van den Bos (Provincie Gelderland) - Waterkwaliteit grondwater
21.35 - 22.00: Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) - De Staverdense beek en voorbeelden van maatregelen

Aanmelden
We hebben ruimte om 250 personen te ontvangen deze avond. Aanmelding voor deze avond is dan ook verplicht. Aanmelden kan hier

288