Voor iedereen, door iedereen

Samenwerken voor een leefbaar en vitaal gebied

Enclave Uddel, Garderen, Elspeet en Speuld

Het Living Lab is ontstaan omdat de enclave Uddel, Garderen, Elspeet en Speuld voor een aantal uitdagende vraagstukken staat. Dat is de reden dat de overheden (waterschap, provincie en gemeenten) het initiatief hebben genomen om in een Living Lab mét bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan oplossingen te werken. Hierin nodigt het Living Lab iedereen uit om mee te denken en aan oplossingen te werken. Voor een leefbaar en vitale Veluwse Enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld. ''Want samen kom je verder.''

Stand van zaken maart 2023

Living Lab GEUS ontwikkelt zich door naar Gebiedsaanpak GEUS. Daarin maken we samen een gebiedsplan waarin de perspectieven vanuit landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit worden meegenomen. Ook wordt in het gebiedsplan duidelijk hoe de plannen betaald kunnen worden. Ondertussen gaan we door met samen leren en experimenteren, waarmee we in het Living Lab al begonnen zijn. Het gebiedsplan zal begin 2024 op hoofdlijnen worden opgeleverd.

Lees meer
 

4902c8b6-1005-4626-8cdd-68c3a1949d9a.jpg

Want samen kom je verder!

225